Otpremnina fbih

Kalkulator otpremnina Naslovnica › Svi kalkulatori › Kalkulator otpremnina Radnik ostvaruje pravo na otpremninu u slučajevima koji su mu zajamčeni odredbama Zakona o radu ili nekim drugim aktima koji uređuju prava radnika, primjerice ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor.

Kratkoročna primanja zaposlenih su primanja zaposlenih (osim otpremnina) za koja se očekuje da će biti u cijelosti namirena u roku od dvanaest mjeseci od kraja godišnjeg izvještajnog perioda u kojem zaposlenici obavljaju odgovarajući rad. Primanja nakon prestanka zaposlenja su primanja zaposlenih (osim

Zakon o porezu na dohodak (FBiH) f) otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika, ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU KADA JE PRAVILNIKOM O RADU UTVRĐENO VEĆE PRAVO OD ZAKONSKOG Kada je pravilnikom o radu u trenutku ostvarivanja prava utvrđeno veće pravo zaposlenog u pogledu otpremnine za odlazak u penziju od zakonskog rešenja, poslodavac je dužan da primeni odredbe pravilnika o radu. Vlada FBiH, nakon gašenja Fondacije za održivi razvoj OdRaz, isplatila je direktoru i izvršnim direktorima 134.380 KM otpremnine. Najviše novca dobio je direktor Vinko Jakić (48.969 KM) koji je na osnovu menadžerskog ugovora u OdRazu primao mjesečnu neto plaću od 4.080 KM. Vlada FBiH, nakon ...

Iznosi otpremnina Pravo na otpremnine zaposlenicima je osigurano Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom. U slučaju odlaska u penziju, neoporeziv je iznos od 6 plaća zaposlenika isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci ili 6 prosječnih plaća u FBiH (koje objavljuje Federalni zavod za statistiku), ako je to povoljnije. www.fuzip.gov.ba "h) otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je ispla ćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca - Pravni portal baza 1100+ primjera ugovora, tužbi i drugih pravnih dokumenata te pripadajuće sudske prakse i pročišćenih tekstova zakona. Donesena odluka da se isplati otpremnina svim zaposlenicima Aluminija prosinac 16, 2019 prosinac 16, 2019 Dnevni list 5 komentara Nadzorni odbor Aluminija odbio je ponudu izraelsko-kineskog konzorcija i time srušio posljednje nade bivših i sadašnjih zaposlenika da će se tvornica pokrenuti i da neće ostati bez posla s ulaskom u Novu godinu. Pravo na otpremninu po osnovu odlaska u penziju "Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac je dužan da zaposlenom, u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade.